הספרים של רוזיטה

בין ספריה של ד"ר רוזיטה ארויגו ניתן למצוא את הספרים הבאים:

SPIRITUAL BATHING: Healing Rituals & Traditions from Around the World; with Nadine Epstein (Ten Speed Press, 2003).

SASTUN: My Apprenticeship With a Maya Healer (Harper Collins, 1994).

RAINFOREST REMEDIES: 100 Healing Plants of Belize; with Michael Balick (Lotus Press, 1994).

RAINFOREST HOME REMEDIES: The Maya Way to Heal Your Body and Replenish Your Soul; with Nadine Epstein (Harper Collins, 2001).