Farmer planting seeds into fertile soil, closeup. Gardening time

ברוכות הבאות

הבטן הנשית. כמה היא מחזיקה, כמה היא מוחזקת. איך היא נראית. למה היא כואבת. מה נכנס אליה מה יוצא. מה יש בה מה אין מה היה וכבר איננו. כבר שנים ארוכות שהבטן הנשית היא השדה שלי. המקום שבו אני פוגשת את הנשים שמגיעות אלי. כל כך הרבה אני לומדת מהבטן הזו. מרגישה, מקשיבה. מחברת חיבורים. […]

להמשך »