מגע מרפא בדרך המאיה – תכנים

  • ההסטוריה והמורשת של שיטת ארויגו
  • חשיבות הטיפול העצמי ויתרונותיו
  • מערכת הרביה הנשית, הגברית ומערכת העיכול
  • סיבות וסימפטומים למיקום לקוי של ה
  • לימוד והתנסות קבוצתית בטכניקת העיסוי העצמי
  • מדיטציה של ה
  • כלים משלימים לטיפול עצמי